Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri telefon Arkaly Söhbetdeşlikde Ikitaraplaýyn Gatnaşyklaryň Ileri Tutulýan Ugurlaryny Ara Alyp Maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Iki ýurduň Liderleri dostlarça salamlaşyp, ilkibaşdan deňhukuklylyk, netijelilik esasynda hem-de strategiki hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde guralýan türkmen-rus gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak babatda dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Söhbetdeşligiň barşynda Russiýa Federasiýasynyň Baştutany Merkezi Aziýa boýunça amala aşyrýan saparynyň tertipnamasyna laýyklykda, çäreleriň köpdügi sebäpli, Türkmenistana baryp bilmändigine gynanýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Wladimir Putin türkmen kärdeşini hökmany suratda onuň çakylygyndan peýdalanjakdygyna we ýurdumyza geljekdigine ynandyrdy.

Türkmen-rus gatnaşyklary baradaky gürrüňiň dowamynda söhbetdeşler Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň işiniň uly ähmiýete eýedigini bellediler. Bu toparyň şu aýda Moskwada geçirilen 10-njy mejlisinde hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň jemleri boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, hyzmatdaşlygyň täze usullaryny işläp taýýarlamaga, netijeli işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam etjek resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

Taraplar sebit hem-de tutuş dünýäde meseleleriň birnäçesi boýunça hem pikir alşyp, iki döwletiň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we abadançylygy üpjün etmek maksady bilen, mundan beýläk-de abraýly halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk ýoluna eýerjekdigini tassykladylar.

Milli Liderimiz ýene-de bir gezek russiýaly kärdeşini Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. Bu çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin hoşlaşanlarynda, iki ýurduň halklarynyň adyna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, türkmen-rus gatnaşyklarynyň umumy abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Telefon arkaly söhbetdeşlik Russiýa tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi.

Hannover Messe 2013 Industrial Trade Fair

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-we-russiyanyn-prezidentleri-telefon-arkaly-sohbetdeslikde-ikitaraplayyn-gatnasyklaryn-ileri-tutulyan-ugurlaryny-ara-alyp-maslahatlasdylar/ 

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet Düzüminde Wezipelere Belledi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Permanlara gol çekip, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylaryny wezipelere belledi:

Amanberdi Hojamuhammedowiç Tuýliýew Türkmenistanyň senagat ministri;

Nepes Allamyradowiç Gaýlyýew Türkmenistanyň dokma senagaty ministri;

Ogulhajat Amanmyradowna Işangulyýewa “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy;

Muhammetmyrat Hojalyýewiç Aýdogdyýew “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy;

Taňyrguly Gurbangulyýewiç Paşiýew Türkmenistanyň Döwlet balyk hojalygy komitetiniň başlygy;

Myratgeldi Resulowiç Meredow “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň başlygy;

Maksat Mämmetsaparowiç Babaýew Türkmenistanyň Döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy wezipelerine bellenildiler.

17-7-1

http://www.turkmenhabargullugy.com/turkmenistanyn-prezidenti-hokumet-duzuminde-wezipelere-belledi/

IMF, EBRD ve Dünya Bankası temsilcileri atandı

Ekonomi yönetiminin belli olmasından sonra Türkmenistan’ın uluslararası finans kuruluşlarındaki temsilcileri de belli olmaya başladı. Bugün Türkmenistan Devlet Başkanının imzaladığı Karar ile, Türkmenistan’ın uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileri atandı.

 • Türkmenistan Maliye Bakanı Muhammetguli Muhamedov, Türkmenistan Hükümetinin AB Uluslararası Teknik Yardım Milli Koordinatörü ve Dünya Bankasına Türkmenistan temsilcisi görevine atanmıştır.
 • Türkmenistan Maliye Bakan yardımcısı Rövşen Nuryagdiyev, IMF Türkmenistan yönetici yardımcısı görevine atanmıştır.
 • Türkmenistan Merkezi Bankası Başkanı Merdan Annadurdiyev, IMF Türkmenistan yöneticisine ve Asya Kalkınma Bankası Türkmenistan yöneticisi görevine atanmıştır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

– See more at: http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTAy#sthash.OtDTZC7W.dpuf

resize-6

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTAy

İran Fuarı Aşkabat’ta açılıyor

Yarın Başkent Aşkabat’ta İran Fuarı açılacak. Bu sene 8.si açılacak bu Fuar’da İranlı şirketler ürünlerini tanıtacak. Türkmen Lideri, Fuar katılanlara kutlama mesajını gönderdi. Fuar 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Fuara 40 kadar İranlı şirketin yansıra İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının temsilcileri de katılacak. Türkmenistan ile İran arasında dış ticaret hacmi önemli seviyelere ulaşmış olup, Türkmenistan’ın ihracatında İran, 2. Sırada yer alırken, ithalatında bu gösterge 7.sıradadır. Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) – See more at: http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTAx#sthash.yRM669Q9.dpuf

resize-5

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTAx

Türkmenistanlı sporcular zafere doymuyor

Bu sene Eylül ayında Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkmenistan, bu önemli spor yarışı öncesinde katıldığı spor turnuvalarında büyük başarılara imza atıyor. Türkmenistan buz hokeyinde büyük bir zafere imza attı. Türkmenistan’da birkaç yıl içinde büyük bir ilerleme kaydedilen bu spor dalında önemli bir başarı geldi. 8.Asya Kış Oyunları kapsamında düzenlenen buz hokey turnuvasında B kategoride yarışan Türkmenistan grup maçlarında sırasıyla Malezya, Makao ve Endonezya’yı yenip, finalde Kırgızistan millilerini 7:3 skorla mağlup etti. Böylece, 2021 Asya Kış Oyunları’nda Birinci Kategori de mücadele etme hakkını elde etti.  Türkmenistan Milli takımı Aşkabat’ın 4 takımından – Galkan, Şir, Oguzhan ve Nesil takımlarından kuruldu ve ilk defa büyük bir organizasyona katıldı. Türkmen Milliler, Nisan ayında Kuveyt’te düzenlenecek turnuvada birinci kategoride yarışacak. Bowling ve Tekvando’da yeni madalyalar kazanıldı Türkmenistanlı sporcular Birleşik Arap Emirlikleri’nde tekvando spor dalında düzenlenen  5. WTF Fujairah Open turnuvasında 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Bu yarışa 15 ülkeden 500 sporcu katıldı. Türkmenistanlı Mekan Gurbanov 59 kiloda gümüş madalya kazanırken, Batır Çarıyev ve Celaletdin Batırov 68 kiloda bronz madalya sahibi oldu. Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Almaty Cup 2017 bowling turnuvasında Türkmenistanlı sporcular bronz madalya kazandı. Türkmen sporcular 206 puan toplayarak, Kazakistan (219 puan) ve Özbekistan (211 puan) geride kaldı, ama Rusya’dan(203 puan) ve Ukrayna’dan (201 puan) öne geçti. Yeni spor dergisi yayınlandı Türkmenistan’da yeni spor dergisinin ilk sayısı yayınlandı. Sağlık ve Mutluluk yılına 5. Asya Oyunları’nda özel olarak hazırlanan dergi yerel basında tanıtıldı.   Derginin ilk sayısında Asya Oyunları’na yapılan hazırlık çalışmaları hakkında genil bilgi verilmektedir. Ayrıca, ülkedeki spor alanındaki çalışmalar anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra 2016 yılında ülkede spor alanında yapılan çalışmalar ve kazanılan başarılardan söz edilmektedir. Spor alanındaki uluslararası işbirliğine dikkat çekilerek, bu alanda Aşkabat’ta gerçekleştirilen uluslararası forumlardan bahsedilmektedir. Dergide Asya Oyunları’nın markası, maskotu, Aşkabat’taki uluslararası havaalanı, Olimpiyat Köyünün tesisleri, atlı yürüyüş, Asya oyunlarına hazırlık aşamasında gerçekleştirilen deneme spor müsabakaları hakkında makaleler yer almaktadır.  Ahalteke atları hakkında da bilgi içeren dergi 190 sayfa olup, Türkmence, Rusça ve İngilizce yayınlanmıştır. Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) – See more at: http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTAw#sthash.TIbsoavv.dpuf

resize-4

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NTAw

Ziraat alanında atamalar gerçekleşti

Atamaları duyurmaya devam ediyoruz. Ekonomi ve ulaşım alanında atamalar yapan Türkmen Lideri, ayrıca, ziraat alanında da bazı atamalar gerçekleştirdi.

 • Türkmenistan Ziraat ve Su İşleri Bakanı Sapardurdiyev Nursahet
 • Türkmenistan Çevreyi Koruma ve Yer Kaynakları Komitesi Başkanı Annabayev Mergen
 • Türkmenistan Gıda Sanayi Birliği Başkanı Annanepesov Maksat
 • Türkmenatları Devlet Birliği Direktörü Annayev Yazgeldi

Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı olarak, atamaları resmi olarak ilan edilir dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Yeni Hükümetin diğer üyeleri hakkındaki atamalardan anında haberdar olmak için bizi Line hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Hesabımıza katılmak için https://line.me/R/ti/p/@vsi3560q      linke  tıklamanız yeterlidir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

– See more at: http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NDk5#sthash.ofky6mym.dpuf

resize-3

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NDk5

Ekonomi alanında atamalar gerçekleşti

Türkmenistan’da atamalar devam ediyor. Bugün Türkmen Lideri, birkaç Devlet yetkilisinin atamasını gerçekleştirdi. Türkmen Liderinin bugün gerçekleştirdiği atamalardan işte ekonomi yönetimine atanan kişilerin listesi :

 1. Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Bazarov Batır
 2. Türkmenistan Maliye Bakanı Muhammedov Muhammetguli
 3. Türkmenistan Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Akmamedov Seyitnamet
 4. Türkmenistan Merkezi Bankası Başkanı Annadurdiyev Merdan
 5. Türkmenistan Baş Vergi Dairesi Başkanı Gündogdiyev Saparberdi
 6. Türkmenistan Baş Devlet Standartları Başkanı Durdumuradov Kerim
 7. Türkmenistan İstatistik Kurumu Başkanı Örayeva Ayna
 8. “Türkmenistan” Ticaret Bankası Genel Müdürü  Haciyev Meylisgeldi
 9. “Halkbank” Ticaret Bankası Genel Müdürü Arabov Mırat
 10. Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Orazmuradov Dövran
 11. Türkmenistan Devlet Hammadde Borsası Başkanı İşanov Amandurdi

Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı olarak, atamaları resmi olarak ilan edilir dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Yeni Hükümetin diğer üyeleri hakkındaki atamalardan anında haberdar olmak için bizi Line hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Hesabımıza katılmak için https://line.me/R/ti/p/@vsi3560q         linke  tıklamanız yeterlidir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

– See more at: http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NDk3#sthash.3LU7DhQt.dpuf

resize-1

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=NDk3

Turkmen Habar Gullugy