Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

medzhlisjpg_bqncANB (1)
http://www.turkmenhabargullugy.com/mejlisin-deputatlarynyn-mohletinden-on-cykyp-giden-seyle-hem-halk-maslahatlarynyn-we-genes-agzalarynyn-dalasgarlerine-sahadatnamalar-gowsuryldy/

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ashgabat 2017
http://www.turkmenhabargullugy.com/yapyk-binalarda-we-sowes-sungaty-boyunca-v-aziya-oyunlaryna-tayyarlyk-gormek-baradaky-yerine-yetiriji-komitet-dabaralary-dunya-derejesinde-gecirmek-boyunca-hyzmatdasyny-yglan-etdi/

Turkmen Habar Gullugy